Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku

8711

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Misija Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku je da obezbjeđuje i kontinuirano unapređuje uslove za realizaciju i razvoj naučno-istraživačkog rada i usavršavanje i napredovanje akademskog osoblja. Na osnovu svojih rezultata dobijena je i licenca da je Fakultet naučno-istraživačka organizacija. Fakultet svoj naučno istraživački rad realizuje preko Instituta kao organizacione forme, Institut je oblik organizovanja katedri i njihovih članova kroz koji se obavljaju naučna istraživanja sa ciljem objedinjavanja ove djelatnosti na Fakultetu i izrade i realizacije programa naučno-istraživačkog rada i saradnje sa preduzećima i ustanovama. Institut nema svojstvo pravnog lica i radi prema Pravilniku o radu.
    Fakultet svoju naučno istraživačku djelatnost realizuje kroz projekte, studije, naučne simpozijume i seminare i radove koje objavljuju istraživači u eminentnim naučno stručnim časopisima. Fakultet je uključen i u međunarodne projekte.

    Misija Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku je da obezbjeđuje i kontinuirano unapređuje uslove za realizaciju i razvoj naučno-istraživačkog rada i usavršavanje i napredovanje akademskog osoblja. Na osnovu svojih rezultata dobijena je i licenca da je Fakultet naučno-istraživačka organizacija. Fakultet svoj naučno istraživački rad realizuje preko Instituta kao organizacione forme, Institut je oblik organizovanja katedri i njihovih članova kroz koji se obavljaju naučna istraživanja sa ciljem objedinjavanja ove djelatnosti na Fakultetu i izrade i realizacije programa naučno-istraživačkog rada i saradnje sa preduzećima i ustanovama. Institut nema svojstvo pravnog lica i radi prema Pravilniku o radu.
    Fakultet svoju naučno istraživačku djelatnost realizuje kroz projekte, studije, naučne simpozijume i seminare i radove koje objavljuju istraživači u eminentnim naučno stručnim časopisima. Fakultet je uključen i u međunarodne projekte.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije