HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu - Miločer

1954
HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    HEC Fakultet je visokoškolska ustanova, smještena u Miločeru , koja datira od 2013 godine, kao samostalna fakultetska jedinica, sa jedinstvenim primjenjenim programom trogodišnjih studija iz oblasti hotelijerstva i gastronomije.Trenutno  realizuje jedan studijski program "Internacionalni menadžment u hotelijerstvu" kojim ima za cilj da budućim studentima pruži znanja i vještine koje mogu praktično i efikasno primjenjivati u procesu organizacije , upravljanja i realizacije u hotelskom sektoru.Koncept škole je urađen po uzoru na najpoznatije škole u Americi, Kanadi i Švajcarskoj. Studenti u realnim uslovima imaju mogućnost da postanu lideri u ugostiteljstvu i gastronomiji. Program je prilagođen u potpunosti zahtjevima tržišta, odnosno uslovima turističke privrede, čemu u prilog govori i veliko interesovanje hotelskih kompanija, jer osposobljava studente za širok spektar poslova.

    HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu - Miločer

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije