Inovaciono-preduzetnički centar "Tehnopolis" -Nikšić

8642

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je prvi dio planiranog kapitalnog projekta Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori.

  Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 06. juna 2013. godine, donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, koji je zvanično počeo sa radom 11.09.2014. godine. Ministarstvo nauke je zaduženo za implementaciju i razvoj ovog projekta, a partneri na projektu su Opština Nikšić, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Investiciono -razvojni fond.

  Konačni cilj uspostavljanja Centra jeste otvaranje novih radnih mjesta, primjenom novih, naprednih, inovativnih ideja i tehnologija, što predstavlja jedan od ključnih momenata u procesu razvoja našeg društva.

  Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je prvi dio planiranog kapitalnog projekta Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori.

  Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 06. juna 2013. godine, donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, koji je zvanično počeo sa radom 11.09.2014. godine. Ministarstvo nauke je zaduženo za implementaciju i razvoj ovog projekta, a partneri na projektu su Opština Nikšić, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Investiciono -razvojni fond.

  Konačni cilj uspostavljanja Centra jeste otvaranje novih radnih mjesta, primjenom novih, naprednih, inovativnih ideja i tehnologija, što predstavlja jedan od ključnih momenata u procesu razvoja našeg društva.

   

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije