Institut savremenih tehnologija Crne Gore

8646

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Institut savremenih tehnologija Crne Gore je privatna naučnoistraživačka ustanova  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, osnovana sa ciljem da pruži podršku privrednom razvoju Crne Gore, kao društva zasnovanog na znanju. Tim istraživača koji su angažovani na Institutu ima ambicije i želje da poveća efikasnost u oblasti naučno-istraživačkog rada, korišćenja istraživačkih saznanja i rezultata u praksi, i time doprinesu boljem pozicioniranju naše zemlje u svijetu u oblasti naučnog istraživanja. Orijentisani smo ka dostizanju međunarodnih istraživačkih i naučnih standarda, uspostavljanju saradnje sa drugim naučnoistraživačkim institucijama, privrednim subjektima, sa ciljem realizacije programa i projekata, uključivanje u Evropski istraživački prostor, programe Evropske unije za naučnoistraživačku djelatnost i druge međunarodne programe i projekte.

    Institut savremenih tehnologija Crne Gore je privatna naučnoistraživačka ustanova  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, osnovana sa ciljem da pruži podršku privrednom razvoju Crne Gore, kao društva zasnovanog na znanju. Tim istraživača koji su angažovani na Institutu ima ambicije i želje da poveća efikasnost u oblasti naučno-istraživačkog rada, korišćenja istraživačkih saznanja i rezultata u praksi, i time doprinesu boljem pozicioniranju naše zemlje u svijetu u oblasti naučnog istraživanja. Orijentisani smo ka dostizanju međunarodnih istraživačkih i naučnih standarda, uspostavljanju saradnje sa drugim naučnoistraživačkim institucijama, privrednim subjektima, sa ciljem realizacije programa i projekata, uključivanje u Evropski istraživački prostor, programe Evropske unije za naučnoistraživačku djelatnost i druge međunarodne programe i projekte.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije