Naziv:
Institut za crnu metalurgiju A.D. Nikšić

Informacije o lokaciji

Mjesto: Nikšić
Adresa: Vuka Karadžića bb

Kratak profil ustanove

Institut za crnu metalurgiju A.D. Nikšić

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Opšte kontakt informacije