Naziv:
Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo

Informacije o lokaciji

Mjesto: Igalo
Adresa: Sava Ilića br. 5

Kratak profil ustanove

Naučno-istraživači rad primarno je orijentisan na fundamentalna i klinička istraživanja iz oblasti balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije kroz multidisciplinarna i aplikativna istraživanja između naučno-istraživačkih timova unutar Instituta ali i drugih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu.

Strateški ciljevi naučno-istraživačkih aktivnosti u Institutu “Dr Simo Milošević” su:

1.         Uvođenje novih i razvijanje postojećih istraživačkih metoda kako bi se stvorili uslovi za eksperimentalna istraživanja i formirala nova istraživačka laboratorija

2.         Unapređivanje obima i povećanje kvaliteta istraživanja u oblasti prirodnih faktora, fizikalne medicine i rehabilitacije, prije svega povećanjem istraživačkih kapaciteta unutar Instituta i njihovim uključivanjem u nacionalne i međunarodne multidisciplinarne projekte.

3.         Strukturisani prilaz edukativnim aktivnostima u okviru kontinuirane medicinske edukacije (KME) za zdravstvene profesionalce (ljekare, farmaceute, fizioterapeute i sestre) čime bi se mogao ponuditi kvalitativno nov oblik obrazovanja.

Naučno-istraživači rad primarno je orijentisan na fundamentalna i klinička istraživanja iz oblasti balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije kroz multidisciplinarna i aplikativna istraživanja između naučno-istraživačkih timova unutar Instituta ali i drugih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu.

Strateški ciljevi naučno-istraživačkih aktivnosti u Institutu “Dr Simo Milošević” su:

1.         Uvođenje novih i razvijanje postojećih istraživačkih metoda kako bi se stvorili uslovi za eksperimentalna istraživanja i formirala nova istraživačka laboratorija

2.         Unapređivanje obima i povećanje kvaliteta istraživanja u oblasti prirodnih faktora, fizikalne medicine i rehabilitacije, prije svega povećanjem istraživačkih kapaciteta unutar Instituta i njihovim uključivanjem u nacionalne i međunarodne multidisciplinarne projekte.

3.         Strukturisani prilaz edukativnim aktivnostima u okviru kontinuirane medicinske edukacije (KME) za zdravstvene profesionalce (ljekare, farmaceute, fizioterapeute i sestre) čime bi se mogao ponuditi kvalitativno nov oblik obrazovanja.

Opšte kontakt informacije