Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj

1941

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) je ekonomski think tank koji pruža podršku razvoju preduzetništva i privatnog sektora u Crnoj Gori. U okviru svojih aktivnosti, IPER sprovodi istraživanja u oblasti najvažnijih društvenih i ekonomskih tema, priprema preporuke za razvoj politika, sprovodi aktivnosti edukacije preduzetnika, i na taj način doprinosi povećanju kvaliteta života crnogorskih građana.

    Misija IPER-a je da kroz programe, projekte i aktivnosti zastupanja – promoviše i praktično realizuje u Crnoj Gori ideje slobodnog tržišta, preduzetništva, privatnog vlasništva u otvorenom, društveno odgovornom i demokratskom društvu sa vladavinom prava.

    Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) je ekonomski think tank koji pruža podršku razvoju preduzetništva i privatnog sektora u Crnoj Gori. U okviru svojih aktivnosti, IPER sprovodi istraživanja u oblasti najvažnijih društvenih i ekonomskih tema, priprema preporuke za razvoj politika, sprovodi aktivnosti edukacije preduzetnika, i na taj način doprinosi povećanju kvaliteta života crnogorskih građana.

    Misija IPER-a je da kroz programe, projekte i aktivnosti zastupanja – promoviše i praktično realizuje u Crnoj Gori ideje slobodnog tržišta, preduzetništva, privatnog vlasništva u otvorenom, društveno odgovornom i demokratskom društvu sa vladavinom prava.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije