Institut za srpsku kulturu - Nikšić

9355

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Институт за српску културу има своје основне и трајне задатке. Ти задаци су да:
  - развија научну мисао, његује умјетност и подстиче културни развој;
  - организује и координира истраживања у свим областима друштвених и хуманистичких наука, подстиче слободу стваралаштва у области културе, науке и умјетности;
  - доприноси креирању и остваривању политике развоја културе, науке, умјетности и образовања;
  - подстиче научну и умјетничку критику, учествује у вредновању резултата научног и умјетничког рада;
  - доприноси развоју свијести о томе да су културно насљеђе, научно и умјетничко стваралаштво сталан извор нових сазнања, а да та сазнања представљају национално и опште богатство људи, од чега зависи брзина, смјер и квалитет развоја нашег друштва;
  - објављује резултате истраживања, значајна научна и умјетничка дјела која су од интереса не само за српску културу, него и за културу Црне Горе у цјелини, за њен реноме у науци и умјетности, за њен културни развој и духовни препород;
  - организује научне скупове, књижевне вечери, изложбе, предавања, и друге сличне облике рада који подстичу културно, научно и умјетничко стваралаштво.
  На темељу наведених општих и стратешких задатака Институт за српску културу ће бити оспособљен да:
  - учествује у процесу изграђивања политике развоја културе, науке и умјетности у Црној Гори;
  - проучава српску културу на простору данашње Црне Горе у најширем значењу те ријечи;
  - проучава српски језик у дијахронијској и синхронијској перспективи;
  - организује, осмишљава, врши истраживања у домену материјалне и духовне културе српског народа;
  - идентификује, документује, класификује, архивира, тумачи и вреднује елементе српског културног насљеђа;
  - активно вреднује стечена знања и научна достигнућа у сврхе популаризације и актуализације српске културне баштине у домену публицистике, масовних медија и туризма;
  - води научне и примијењене пројекте владиних и невладиних организација;
  - стручно и на експертском нивоу учествује у раду културних установа (музеји, галерије, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе);
  - дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, културне политике, умјетности и туризма;
  - организује научне скупове и издаје одговарајуће публикације;
  - остварује сарадњу са сродним институцијама у региону и шире.

  Институт за српску културу има своје основне и трајне задатке. Ти задаци су да:
  - развија научну мисао, његује умјетност и подстиче културни развој;
  - организује и координира истраживања у свим областима друштвених и хуманистичких наука, подстиче слободу стваралаштва у области културе, науке и умјетности;
  - доприноси креирању и остваривању политике развоја културе, науке, умјетности и образовања;
  - подстиче научну и умјетничку критику, учествује у вредновању резултата научног и умјетничког рада;
  - доприноси развоју свијести о томе да су културно насљеђе, научно и умјетничко стваралаштво сталан извор нових сазнања, а да та сазнања представљају национално и опште богатство људи, од чега зависи брзина, смјер и квалитет развоја нашег друштва;
  - објављује резултате истраживања, значајна научна и умјетничка дјела која су од интереса не само за српску културу, него и за културу Црне Горе у цјелини, за њен реноме у науци и умјетности, за њен културни развој и духовни препород;
  - организује научне скупове, књижевне вечери, изложбе, предавања, и друге сличне облике рада који подстичу културно, научно и умјетничко стваралаштво.
  На темељу наведених општих и стратешких задатака Институт за српску културу ће бити оспособљен да:
  - учествује у процесу изграђивања политике развоја културе, науке и умјетности у Црној Гори;
  - проучава српску културу на простору данашње Црне Горе у најширем значењу те ријечи;
  - проучава српски језик у дијахронијској и синхронијској перспективи;
  - организује, осмишљава, врши истраживања у домену материјалне и духовне културе српског народа;
  - идентификује, документује, класификује, архивира, тумачи и вреднује елементе српског културног насљеђа;
  - активно вреднује стечена знања и научна достигнућа у сврхе популаризације и актуализације српске културне баштине у домену публицистике, масовних медија и туризма;
  - води научне и примијењене пројекте владиних и невладиних организација;
  - стручно и на експертском нивоу учествује у раду културних установа (музеји, галерије, библиотеке, медијатеке, архиви, центри културе);
  - дефинише истраживачке проблеме у широком интердисциплинарном спектру друштвених наука, хуманистичких дисциплина, културне политике, умјетности и туризма;
  - организује научне скупове и издаје одговарајуће публикације;
  - остварује сарадњу са сродним институцијама у региону и шире.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije