Institut za standardizaciju Crne Gore

8593

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Shodno raspoloživim sredstvima predviđenim Zakonom o budžetu za 2020. godinu za rad Instituta za standardizaciju Crne Gore, planirano je donošenje 2.200 crnogorskih standarda i srodnih dokumenata poštujući zahtjeve i preporuke međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju.

  Kroz rad stručnih tijela Instituta na pripremi i donošenju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, tokom 2020. godine nastaviće se saradnja sa organima državne uprave, privrednim, vanprivrednim, naučno-istraživačkim i strukovnim organizacijama, kao i drugim zainteresovanim stranama.
  U toku 2020. godine Institut će nastaviti sa pružanjem podrške Vladi Crne Gore i organima državne uprave na poslovima usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, a u vezi sa problematikom standardizacije i standarda.

  Institut će održavati postojeći status članstva u međunarodnim (ISO, IEC) i evropskim organizacijama za standardizaciju (CEN, CENELEC). To se odnosi kako na obaveze koje proističu iz članstva u pomenutim organizacijama (plaćanje članarine), tako i na učešće predstavnika Instituta u radu međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju.

  Tokom 2020. godine Institut će nastaviti da ažurno informiše zainteresovanu javnost o pitanjima vezanim za standardizaciju i standarde.

  Shodno raspoloživim sredstvima predviđenim Zakonom o budžetu za 2020. godinu za rad Instituta za standardizaciju Crne Gore, planirano je donošenje 2.200 crnogorskih standarda i srodnih dokumenata poštujući zahtjeve i preporuke međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju.

  Kroz rad stručnih tijela Instituta na pripremi i donošenju crnogorskih standarda i srodnih dokumenata, tokom 2020. godine nastaviće se saradnja sa organima državne uprave, privrednim, vanprivrednim, naučno-istraživačkim i strukovnim organizacijama, kao i drugim zainteresovanim stranama.
  U toku 2020. godine Institut će nastaviti sa pružanjem podrške Vladi Crne Gore i organima državne uprave na poslovima usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, a u vezi sa problematikom standardizacije i standarda.

  Institut će održavati postojeći status članstva u međunarodnim (ISO, IEC) i evropskim organizacijama za standardizaciju (CEN, CENELEC). To se odnosi kako na obaveze koje proističu iz članstva u pomenutim organizacijama (plaćanje članarine), tako i na učešće predstavnika Instituta u radu međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju.

  Tokom 2020. godine Institut će nastaviti da ažurno informiše zainteresovanu javnost o pitanjima vezanim za standardizaciju i standarde.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije