Institut za strateške studije i projekcije, Podgorica

886

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Institut za strateške studije i projekcije ( ISSP ) je prvi nezavisni Ekonomski institut u Crnoj Gori i osnovan je 1998. od strane profesora dr Veselina Vukotća. Na osnovu svog dosadašnjeg iskustva i preko 150 realizovanih projekata, Institut je preopoznat kao jedan od vodećih inicijatora ekonomskih reformi u regionu. 
    Misija Instituta je da omogući da ideje i izazovi sa kojima se kompanije na mikro nivou suočavaju budu smjernica kreatorima politika na makro nivou. Naš cilj je da u saradnji sa partnerima i klijentima, donosiocima odluka i biznis sektorom, doprinesemo transformaciji ekonomskog sistema i promijeni postojećeg načina razmišljanja, te da na taj način kreiramo okruženje povoljno za razvoj biznisa. 
    Glavne oblasti istraživanja ISSP-a su: makroekonomske analize, istraživanja ekonomskih i socijalnih politika, IT sektor, ekonometrijske analize i projekcije, javno zagovaranje, izdavaštvo i edukacija. 
    ISSP je prepoznat kao partner od strane brojnih domaćih i međunarodnih institucija. Neke od njih su:USAID, World Bank Group, Washington, European Agency for Reconstruction, Podgorica, UNDP, Montenegro, Institut međunarodnog prava, Washington, Open Society Institute, Budimpesta, CESE, Poland, Chesapeake Associates, Washington, SAD, ICER, Torino, Italija, WIIW- Beč, Austrija, CEPS Brisel, Belgija, ACER- Tirana, Albanija, IMAD Slovenija, Institut društvenih nauka Beograd, G17 Institut, Beograd.

    Institut za strateške studije i projekcije, Podgorica

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije