ION Solutions d.o.o.

8561

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    ION Solutions je kompanija orjentisana na dizajn, integraciju i održavanje Smart Home i Smart Buildings rješenja  uz kontinuirano povećanje energetske efikasnosti  prema najnovijim svetskim trendovima i standardima. ION Solutions isporučuje najnaprednija i tehnološki i ekonomski optimizovana rješenja u oblasti automatizacije stambenih i poslovnih objekata, prvenstveno u smislu kontrole, monitoringa i upravljanja MEP instalacijama u objektima poput sistema za klimatizaciju i ventilaciju (HVAC), osvjetljenja, protivpožarnih i sigurnosnih sistema. Takođe, naša rješenja u domenu energetske efikasnosti doprinose racionalnoj potrošnji energije, ekonomičnoj uštedi čime se postiže isti ili viši stepen komfora. Integrisanje različitih tehnologija u cjelini je područje gdje pružamo adekvatnu stručnost i iskustvo. Naša misija je promocija i korišćenje savremenih tehnika i alata, baziranih na SMART principima, čijom primjenom dolazimo do kvalitetnih poslovnih rješenja koje distribuiramo našim klijentima radi povećanja efikasnosti poslovanja.

    ION Solutions je kompanija orjentisana na dizajn, integraciju i održavanje Smart Home i Smart Buildings rješenja  uz kontinuirano povećanje energetske efikasnosti  prema najnovijim svetskim trendovima i standardima. ION Solutions isporučuje najnaprednija i tehnološki i ekonomski optimizovana rješenja u oblasti automatizacije stambenih i poslovnih objekata, prvenstveno u smislu kontrole, monitoringa i upravljanja MEP instalacijama u objektima poput sistema za klimatizaciju i ventilaciju (HVAC), osvjetljenja, protivpožarnih i sigurnosnih sistema. Takođe, naša rješenja u domenu energetske efikasnosti doprinose racionalnoj potrošnji energije, ekonomičnoj uštedi čime se postiže isti ili viši stepen komfora. Integrisanje različitih tehnologija u cjelini je područje gdje pružamo adekvatnu stručnost i iskustvo. Naša misija je promocija i korišćenje savremenih tehnika i alata, baziranih na SMART principima, čijom primjenom dolazimo do kvalitetnih poslovnih rješenja koje distribuiramo našim klijentima radi povećanja efikasnosti poslovanja.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije