Javna ustanova Muzeji i galerije Podgorice

7352

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    JU Muzeji i galerije Podgorice radi na prikupljanju, naučnoj obradi, zaštiti, izlaganju i publikovanju pokretne i nepokretne kulturne baštine. Stručno osoblje zaposleno u Ustanovi radi na terenskim i laboratorijskim istraživanjima u oblasti arheologije, istorije umjetnosti, etnologije i istorije. Jedan od prioritetnih zadataka ustanove je objavljivanje stručnih radova zaposlenih u domaćim i stranim naučnim glasilima kao i publikovanje naučnih periodičnih štampanih izdanja.

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije

    020/242-543, 020/242-605, 020/201-620