Naziv:
Javna ustanova Muzeji i galerije Podgorice

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: ul.Marka Miljanova br.4 Podgorica

Kratak profil ustanove

JU Muzeji i galerije Podgorice radi na prikupljanju, naučnoj obradi, zaštiti, izlaganju i publikovanju pokretne i nepokretne kulturne baštine. Stručno osoblje zaposleno u Ustanovi radi na terenskim i laboratorijskim istraživanjima u oblasti arheologije, istorije umjetnosti, etnologije i istorije. Jedan od prioritetnih zadataka ustanove je objavljivanje stručnih radova zaposlenih u domaćim i stranim naučnim glasilima kao i publikovanje naučnih periodičnih štampanih izdanja.

Opšte kontakt informacije

  • Telefon
    • 020/242-543
    • 020/242-605
    • 020/201-620