Naziv:
Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Trg Vojvode Bćir bega Osmanagića 16

Kratak profil ustanove

Prostori nacionalnih parkova  predstavljaju poligon za razna naučna istraživanja i razvoj naučno istraživačkih projekata iz različitih oblasti naučnog djelovanja.

Nacionalni parkovi će kreirati najsvaremenije programe za naučna istraživanja iz oblasti biodiverziteta i geo-nasljeđa.

Nacionalni parkovi će na bazi najsavremenijih inovativnih metoda raditi na istraživanju hidroloških fenomena (ledničkih jezera, rječnih kanjona i drugih vodenih površina)

Nacionalnih parkovi će na bazi inovativnosti i kompetitivnosti razvijati programe za razvoj zdravstvenog turizma (zašta postoje odlični klimatski, geografski i drugi potencijali).Razvoj speleološkog turizma, biće u fokusu našeg djelovanja u narednom periodu, kao i istraživanje karstnih oblika reljefa na prostoru nacionalnih parkova.

Nacionalni parkovi će raditi na razvoju programa u sferi  afirmacije kulturnog i vjerskog turizma, kao i narodnog graditeljstva

Nacionalni parkovi su već započeli sa procesom digitalizacije primjenom najsavremenijih i najnaprednijih ICT rješenja što će omogućiti dinamičan i proaktivan pristup novim i inovativnim tehnologija sa ciljem promocije svojih vrijednosti širom svijeta.

Opšte kontakt informacije