Naziv:
JU “Specijalistička veterinarska laboratorija”

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Bul. Džordža Vašingtona b.b, p.fah 69

Kratak profil ustanove

Specijalistička veterinarska laboratorija obavlja istraživanja iz oblasti veterine (bolesti životinja i ispitivanje patogena u hrani), mikrobiologije (virusologija, bakteriologija i parazitologija) i molekularne biologije.

Specijalistička veterinarska laboratorija obavlja istraživanja iz oblasti Veterine (bolesti životinja i ispitivanje patogena u hrani), mikrobiologije (virusologija, bakteriologija i parazitologija) i molekularne biologije.

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Opšte kontakt informacije