Naziv:
JU Zavod za geološka istraživanja

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Naselje Kruševac bb

Kratak profil ustanove

Zavod je institucija od posebnog javnog interesa čiji rezultati istraživanja služe kao osnova za privredni razvoj Crne Gore. Organizovana je u četiri sektora, čija djelatnost obuhvata izvođenje geloških istraživanja iz oblasti fundametalnih i primjenjenih istraživanja. Geološka istraživanja od državnog interesa Zavod izvodi prema srednjoročnim i godišnjim programima koje utvrđuje Ministarstvo ekonomije, nadležno za geološka istraživanja. Program rada Zavoda sadrži ukupne planirane aktivnosti i, predstavlja sintezu geoloških istraživanja od državnog interesa, koja se finansiraju kroz godišnje programe geoloških istraživanja u Crnoj Gori i geoloških istraživanja koja su usmjerena na rješavanje aktuelnih problema u privredi, a koja finansiraju zainteresovani investitori.

Zavod je institucija od posebnog javnog interesa čiji rezultati istraživanja služe kao osnova za privredni razvoj Crne Gore. Organizovana je u četiri sektora, čija djelatnost obuhvata izvođenje geloških istraživanja iz oblasti fundametalnih i primjenjenih istraživanja.
Organizacione jedinice u Zavodu su:
• Sektor za regionalnu geologiju, mineralne sirovine i koncesije za mineralne sirovine
• Sektor za inženjersku geologiju, hidrogeologiju, geotehniku i koncesije za vode
• Sektor za rudarske radove i istražna bušenja
• Sektor za pravne, opšte i računovodstveno-finansijske poslove

Geološka istraživanja od državnog interesa Zavod izvodi prema srednjoročnim i godišnjim programima koje utvrđuje Ministarstvo ekonomije, nadležno za geološka istraživanja.
Program rada Zavoda sadrži ukupne planirane aktivnosti i, predstavlja sintezu:

-geoloških istraživanja od državnog interesa, koja se finansiraju kroz godišnje programe geoloških istraživanja u Crnoj Gori i

-geoloških istraživanja koja su usmjerena na rješavanje aktuelnih problema u privredi, a koja finansiraju zainteresovani investitori.

Opšte kontakt informacije