Privatna ustanova „Biotehnički Centar“ Bijelo Polje

8636

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Biotehnički centar, ustanova sa sjedištem u Bijelom Polju, se bavi razvojem agrara. Ima uposlena dva inženjera, a nakon upisa u Registar proizvođača uvoznika i distributera sjemenskog i sadnog materijala kod Ministarstva poljoprivrede - Fitosanitarna uprava, Podgorica, april 2016. godine počinje sa projektom „Razvoj jagodastog voća u Crnoj Gori“.

    Biotehnički centar, ustanova sa sjedištem u Bijelom Polju, se bavi razvojem agrara. Ima uposlena dva inženjera, a nakon upisa u Registar proizvođača uvoznika i distributera sjemenskog i sadnog materijala kod Ministarstva poljoprivrede - Fitosanitarna uprava, Podgorica, april 2016. godine počinje sa projektom „Razvoj jagodastog voća u Crnoj Gori“.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije