Uhura Solutions d.o.o.

8652

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Uhura Solutions je kompanija fokusirana na razvoj inovativnih rješenja koja se baziraju na vještačkoj inteligenciji. Naša platforma je softversko AI rješenje, koje čita i razumije ugovore na čovjeku sličan način, a u cilju ubrzavanja procesa donošenja odluka u finansijskim institucijama. Uhura platforma koristi obradu slike (image processing) za čitanje ugovora i obradu prirodnog jezika (natural language processing - NLP) za razumijevanje značenja. Inovativna djelatnost kompanije se zasniva na razvoju AI sistema druge generacije koji ne samo da analiziraju semantiku dokumenata, već i kreiraju zaključke zasnovane na mašinskom učenju kako bi ubrzali proces donošenja odluka. Ovakvo rješenje omogućava inteligentno upravljanje, pri čemu proces postaje brži, pametniji i lakši. Sistem brže analizira podatke, lakše obrađuje velike količine podataka i brzo razvrstava informacije.

    Uhura platforma koristi obradu slike (image processing) za čitanje ugovora i obradu prirodnog jezika (natural language processing - NLP) za razumijevanje značenja. Inovativna djelatnost kompanije se zasniva na razvoju AI sistema druge generacije koji ne samo da analiziraju semantiku dokumenata, već i kreiraju zaključke zasnovane na mašinskom učenju kako bi ubrzali proces donošenja odluka. Ovakvo rješenje omogućava inteligentno upravljanje, pri čemu proces postaje brži, pametniji i lakši. Sistem brže analizira podatke, lakše obrađuje velike količine podataka i brzo razvrstava informacije.

    Blažo Crvenica

    Email: blazo.crvenica@uhurasolutions .com
    Tel: +382 69 315 748

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije