Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za biznis i turizam, Budva

8842

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Fakultet za biznis i turizam Budva akreditovan je od strane Savjeta za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete i nauke Crne Gore, 15. novembra 2010 godine, a licenciran 5. jula 2011.

    Fakultet za biznis i turizam Budva akreditovan je od strane Savjeta za visoko obrazovanje pri Ministarstvu prosvjete i nauke Crne Gore, 15. novembra 2010 godine, a licenciran 5. jula 2011.

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije