Naziv:
Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za menadžment Herceg Novi

Informacije o lokaciji

Mjesto: Herceg Novi
Adresa: Ul.Norveška 2, Igalo, 85347

Kratak profil ustanove

Fakultet za menadžment u Herceg Novom, ( http://www.fm-hn.com/ ) počeo je sa radom školske 2009/2010 g. i upisom u I godinu studija.

Studijski programi osnovnih akademskih (180 ECTS kredita), postdiplomskih specijalistickih (60 ECTS kredita) i magistarskih akademskih studija (60ECTS kredita) su profilisani po Bolonjskoj konvenciji, akreditovani su od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore i Ministrstva prosvjete Crne Gore.

Po završetku svakog studijskog programa stiče se odgovarajuća DIPLOMA i SUPPLEMENT DIPLOMA (Dodatak diplomi sa položenim ispitima, ocjenama, ECTS kreditima i fondom časova) na našem i engleskom jeziku.

1. Po završetku OSNOVNIH akademskih studija stiče se diploma BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu odgovarajućeg studijskog smjera:

a) TURIZAM I HOTELIJERSTVO

b) FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO

c) POREZI, CARINE I OSIGURANJE

d) POSLOVNA INFORMATIKA I ELEKTRONSKI BIZNIS

 2. Po završetku specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA - Spec.Sci

3. Po završetku specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MAGISTRA NAUKA - M.Sc

 

Fakultet je smješten u najstrožijem centru Igala, u dijelu hotela “Lighthouse” i raspolaže sa moderno opremljenim salama, amfiteatrom, najsavremenijim računarskim centrom, kabinetima, bibliotekom sa čitaonicom, studentskim klubom, bifeom i restoranom.

 

Opšte kontakt informacije