Univerzitet "Adriatik" - Fakultet za menadžment Herceg Novi

1779
FAKS HN

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Fakultet za menadžment u Herceg Novom, ( http://www.fm-hn.com/ ) počeo je sa radom školske 2009/2010 g. i upisom u I godinu studija.

  Studijski programi osnovnih akademskih (180 ECTS kredita), postdiplomskih specijalistickih (60 ECTS kredita) i magistarskih akademskih studija (60ECTS kredita) su profilisani po Bolonjskoj konvenciji, akreditovani su od strane Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore i Ministrstva prosvjete Crne Gore.

  Po završetku svakog studijskog programa stiče se odgovarajuća DIPLOMA i SUPPLEMENT DIPLOMA (Dodatak diplomi sa položenim ispitima, ocjenama, ECTS kreditima i fondom časova) na našem i engleskom jeziku.

  1. Po završetku OSNOVNIH akademskih studija stiče se diploma BACHELOR (B.Sci) u menadžmentu odgovarajućeg studijskog smjera:

  a) TURIZAM I HOTELIJERSTVO

  b) FINANSIJE, RAČUNOVODSTVO I BANKARSTVO

  c) POREZI, CARINE I OSIGURANJE

  d) POSLOVNA INFORMATIKA I ELEKTRONSKI BIZNIS

   2. Po završetku specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA - Spec.Sci

  3. Po završetku specijalističkih akademskih studija iz Poslovnog menadžmenta stiče se DIPLOMA MAGISTRA NAUKA - M.Sc

   

  Fakultet je smješten u najstrožijem centru Igala, u dijelu hotela “Lighthouse” i raspolaže sa moderno opremljenim salama, amfiteatrom, najsavremenijim računarskim centrom, kabinetima, bibliotekom sa čitaonicom, studentskim klubom, bifeom i restoranom.

   

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije