Univerzitet "Adriatik" - Pomorski fakultet Bar

1935

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Pomorski fakultet

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije