Naziv:
Univerzitet "Adriatik" - Pomorski fakultet Bar

Informacije o lokaciji

Mjesto: Bar
Adresa: trg

Kratak profil ustanove

Pomorski fakultet

Opšte kontakt informacije