Naziv:
Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet Podgorica

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Bul. Džordža Vašingtona, b.b

Kratak profil ustanove

Akademski studijski program arhitektura otvoren je prvi put 2002.godine kao Odsjek za arhitekturu na Građevinskom fakultetu u Podgorici Univerziteta Crne Gore.
Od septembra 2006. godine akademski studijski program arhitektura prerastao je u Arhitektonski fakultet u Podgorici, kao samostalna jedinica Univerziteta Crne Gore.
Jedna od specifičnosti Fakulteta je što arhitektura pripada grupi od pet posebno regulisanih profesija u Evropskoj Uniji, zajedno sa medicinom, veterinom, farmacijom i stomatologijom.
Druga specifičnost Fakulteta, što je studij arhitekture, još od 2002. godine, u startu savremeno koncipiran i usklađen sa Bolonjskom deklaracijom.
Cilj Fakulteta je, u skladu sa preporukama Bolonjske deklaracije, da se razvija u savremenu prepoznatljivu regionalnu školu arhitekture

Univerzitet Crne Gore, Arhitektonski fakultet, Podgorica

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Opšte kontakt informacije