Naziv:
Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Mihaila Lalića 15

Kratak profil ustanove

Biotehnički fakultet je savremena, obrazovna, visokoškolska ustanova, priznata po naučnim, naučnoistraživačkim i stručnim  dostignućima u oblasti poljoprivrede.

Biotehnički fakultet ostvaruje svoju misiju kroz unapređivanje programa obrazovanja i razvoj ljudskih resursa, modernizaciju tehničkih kapaciteta, unapređivanje interdisciplinarnih i multidisciplinarnih istraživanja kroz povećanje učešća u međunarodnim programima i projektima i jačanje multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje, kao i kroz jačanje saradnje sa privredom kroz transfer znanja i usluga.

Naučnoistraživački rad u poljoprivredi Crne Gore utemeljen je 1937. godine, kada je u Baru, odlukom Ministarstva poljoprivrede Kraljevine Jugoslavije, osnovana Državna ogledna stanica za južne kulture. Nakon II svjetskog rata uslijedilo je formiranje novih institucija i obnova ranije postojećih: Zavoda za poljoprivredna istraživanja u Podgorici (1945), Zavoda za stočarstvo u Nikšiću i Zavoda za južne kulture i vinogradarstvo u Baru (1947), Stanice za ispitivanje zemljišta u Baru (1949), Dijagnostičko-veterinarske stanice u Titogradu (1950) i Stanice za voćarstvo u Bijelom Polju (1952).

Objedinjavanjem pomenutih institucija 1961. godine osnovan je Poljoprivredni institut. Pod tim nazivom funkcionisao je do 1997. godine, kada uključivanjem sektora za šumarstvo u jedinstvenu naučnoistraživačku instituciju prerasta u Biotehnički institut. Pokretanjem studija poljoprivrede, školske 2005/2006. godine, institut prerasta u fakultet, a 2008. zvanično mijenja ime u Biotehnički fakultet.

Biotehnički fakultet obavlja nastavnu, naučnoistraživačku i stručno-savjetodavnu djelatnost.

Nastava se organizuje kroz akademske i primijenjene studijske programe.

Akademski studijski programi organizovani su kao: osnovne akademske studije, poslijediplomske specijalističke studije i poslijediplomske magistarske studije.

Osnovne akademske studije se izvode kroz dva studijska programa: Biljna proizvodnja i Stočarstvo.

Poslijediplomske specijalističke i magistarske studije na studijskom programu Biljna proizvodnja realizuju se kroz tri usmjerenja: Voćarsko-vinogradarski, Ratarsko-povrtarski i Zaštita bilja.

Poslijediplomske specijalističke i magistarske studije u oblasti stočarstva organizuju se kao jedinstven studijski program Stočarstvo.

Primijenjeni studijski programi organizovani su kao:

osnovne primijenjene studije - kontinentalno voćarstvo (Bijelo Polje) i mediteransko voćarstvo (Bar),

poslijediplomske specijalističke primijenjene studije – kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje (Bijelo Polje) i rasadničarstvo (Bar).

Naučnoistraživačka djelatnost fakulteta realizuje se kroz fundamentalna i primjenjena istraživanja u oblasti poljoprivrede, veterine i šumarstva. Biotehnički fakultet svojim istraživanjima, doprinosi razvoju maslinarstva, vinogradarstva i vinarstva, gajenju suptropskih i kontinentalnih voćnih vrsta, proizvodnji povrća, njivskih kultura i stočne hrane, gajenju goveda, ovaca, koza i drugih vrsta stoke. Istraživanja u navedenim oblastima obuhvataju: sortna istraživanja, primjenu savremenih tehnologija u uzgoju bilja i proizvodnji sadnog materijala, biljne genetičke resurse, organsku proizvodnju, ljekovito i aromatično bilje; tehnologiju prerade masline i grožđa; proučavanje osobina i kontrolu  plodnosti zemljišta, ishranu biljaka; proučavanje prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina i mjera njihovog suzbijanja; proučavanje tehnologije gajenja, ishrane i oplemenjivanja najvažnih vrsta stoke, genetička proučavanja najvažnijih autohtonih i lokalnih rasa i sojeva stoke; agroekonomska istraživanja koja su fokusirana na agrarnu politiku, razvoj poljoprivrede i sela, analizu tržišta i primjenu marketinga u poljoprivredi; istraživanja u oblasti zaštite šuma, rasadničke proizvodnje i gazdovanje šumama.

Stručno - savjetodavna djelatnost obavlja se kroz pružanje stručnih, savjetodavnih i laboratorijskih usluga.

BTF izdaje dva međunarodno prepoznatljiva naučna časopisa: Poljoprivreda i šumarstvo i Mycologia Montenegrina.

Biotehnički fakultet ima i sopstvenu proizvodnju. Posjeduje ogledno imanje u Lješkopolju sa 25 ha vinograda, voćnjakom, plastenicima i vinskim podrumom kapaciteta 300 hl. Ogledno imanje predstavlja bazu za naučnoistraživačke projekte i praktičnu obuku studenata, a dodatno proizvodi i tržištu nudi dva naša prepoznatljiva proizvoda, vino ‘’Vranac’’ i ‘’Crnogorsku lozovu rakiju’’.

 

Opšte kontakt informacije