Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica

921

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Ekonomski fakultet je nastavno - naucna ustanova koja razvija nastavni i naucno istraživacki rad iz oblasti ekonomakih nauka. Prva je visokoškolska ustanova u Crnoj Gori.Osnovan je 1960.godine. Za posignute rezultate u oblasti obrazovanja Fakultet je dobio niz društvenih priznanja. Najznacajnija od njih je najviša republicka nagrada Oktoih koja je Ekonomskom fakultetu dodijeljena 1981.godine.Tokom cetiri decenije na Ekonomskom fakultetu je diplomiralo preko 4500 studenata; 90 studenata je steklo naucnu titulu magistra a 19 titula doktora ekonomskih nauka.

    Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Podgorica

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije