Naziv:
Univerzitet Crne Gore, Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje

Informacije o lokaciji

Mjesto: Cetinje
Adresa: Bajova 150

Kratak profil ustanove

Univerzitet Crne Gore, Fakultet likovnih umjetnosti, Cetinje

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Opšte kontakt informacije

  • Email
    Faks
    • 041 231 506
    Telefon
    • 041 231 506