Univerzitet Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

944

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Od svog osnivanja, u junu 2008. godine, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje djeluje kao samostalna univerzitetska jedinica na Univerzitetu Crne Gore i od tog momenta dobija šansu da samostalno razvija svoju budućnost i prati svjetske trendove u punom smislu te riječi. U proteklom periodu, naš glavni cilj je bio da postavljamo temelje koji će naše studente učiniti građanima globalnog svijeta, i dati im šansu da postanu nastavnici, treneri, novinari i naučnici prepoznati mnogo šire od granica naše države: da sarađuju sa lokalnim i državnim institucijama u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja, ali i rukovode istima; da sarađuju sa evropskim i svjetskim asocijacijama, ali rukovode i njima; sve u svemu, da budu dio globalnog društva koje, iz dana u dan, sve kompaktnije funkcioniše. Stoga, istakli bismo da smo mi zajednica naučnika, posvećenih nastavnika, učenika i stručnog osoblja koji dijele posvijećenost izvrsnosti i želju da naprave razliku u životima ljudi.

    Fakultet upisuje kreativne, sposobne i zdrave mladiće i djevojke koji žele svestran razvoj ličnosti uz moto 'Zdravlje i znanje'. Fizičko vaspitanje i sport predstavljaju naučnu oblast, koja spada u najsloženije oblasti istraživanja, koja su aktuelna na početku trećeg milenijuma. Prvo zbog toga što za objekat imaju čovjeka, jednu vrlo složenu bio-psiho-socijalnu strukturu, čije fiziološke procese i psihičko funkcionisanje savremena nauka nije do kraja istražila, iako nauka raspolaže sredstvima visokog tehnološkog dometa, ona se praktično nalazi tek na početku poznavanja složene strukture, koja se zove čovjek. O tome će se na našem fakultetu uvijek voditi računa i težiti dostizanju standarda razvijenih zemalja. Fakultet raspolaže sa Centrom za dijagnostikovanje u sportu, internet salom, sportskom bibliotekom, studentskim klubom, amfiteatrom, učionicama, savremenim kabinetima.

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije