Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica

985
Medicinski Fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Medicinski fakultet u Podgorici je nastavna i naučno-istraživačka ustanova u sastavu Univerziteta Crne Gore.

  Na Medicinskom fakultetu se realizuje više studijskih programa po Bolonjskom principu:

  1) Studije medicine koje traju 6 godina. Diplomirani studenti stiču stručno zvanje doktor medicine.

  2) Studije stomatologije koje traju 5 godina. Poslije diplomiranja stiče se stručno zvanje doktor stomatologije.

  3) Studije farmacije koje traju 5 godina. Stiče se stručno zvanje doktor farmacije.

  4) Studije primijenjene fizopterapije- osnovne studije traju 3 godine, specijalističke dodatnu 1 godinu. Stiče se stručno zvanje bachelor/specijalista primjenjene fizioterapije.

  5) Visoka medicinska škola je studijski program namijenjen studijama njege bolesnika. Primijenjene studije traju 3 godine. Diplomci stiču stručni naziv Visoka medicinska sestra/tehničar. Po nastavku ovog studijskog programa u okviru jednogodišnjih specijalističkih studija njege bolesnika diplomci stiču stručni naziv Visoka medicinska sestra/tehničar specijalista.

  Medicinski fakultet organizuje doktorske studije medicine i stomatologije:

  Doktorske studije traju tri godine. Diplomci doktorskih studija stiču akademsku titulu doktora medicinskih/stomatoloških nauka.

  Medicinski fakultet u saradnji sa svojim kliničkim bazama nudi i sledeće programe specijalizacije doktora medicine:

  1) Kompletan program specijalizacije za doktore medicine iz radiologije i porodične medicine

  2) Praktični deo nastave za druge specijalizacije

   


Inovativna djelatnost
Naučna oprema

Istraživačka organizacija oprema

Kontakt

Opšte kontakt informacije