Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor

942

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Pomorski fakultet Kotor je najstarija  visokoškolska obrazovna ustanova u sklopu Univerziteta Crne Gore. Osnovan je 1959. godine kao Viša pomorska škola. Prateći dinamične potrebe pomorske privrede i međunarodnog pomorskog tržišta rada, ova obrazovna ustanova, prepoznata širom tadašnje Jugoslavije, 1981. godine prerasta u fakultet. Na fakultetu se izvodi  nastava na svim nivoima studija.  Akreditovani su osnovni akademski studijski programi Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo, Pomorska elektrotehnika i Menadžment u pomorstvu i logistika, specijalističke ,master, magistarske i doktorske studije na smjerovima Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu. Praćenje smjernica i regulativa pomorskih konvencija primjenjuje se kako u nastavnom procesu tako i kroz obuke pomoraca koje se realizuju u okviru Centra za obuke. Shodno ciljevima Sistema kvaliteta fakultet kontinuirano radi na podizanju kvaliteta nastavnog procesa i obuka i što boljoj pripremi studenata za tržište rada. Neophodne uslove za ove aktivnosti se stvaraju i kroz niz nacionalnih i međunarodnih projekata na kojima je Fakultet ili nosilac ili partner.

    Pomorski fakultet Kotor je najstarija  visokoškolska obrazovna ustanova u sklopu Univerziteta Crne Gore. Osnovan je 1959. godine kao Viša pomorska škola. Prateći dinamične potrebe pomorske privrede i međunarodnog pomorskog tržišta rada, ova obrazovna ustanova, prepoznata širom tadašnje Jugoslavije, 1981. godine prerasta u fakultet. Na fakultetu se izvodi  nastava na svim nivoima studija.  Akreditovani su osnovni akademski studijski programi Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo, Pomorska elektrotehnika i Menadžment u pomorstvu i logistika, specijalističke ,master, magistarske i doktorske studije na smjerovima Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu. Praćenje smjernica i regulativa pomorskih konvencija primjenjuje se kako u nastavnom procesu tako i kroz obuke pomoraca koje se realizuju u okviru Centra za obuke. Shodno ciljevima Sistema kvaliteta fakultet kontinuirano radi na podizanju kvaliteta nastavnog procesa i obuka i što boljoj pripremi studenata za tržište rada. Neophodne uslove za ove aktivnosti se stvaraju i kroz niz nacionalnih i međunarodnih projekata na kojima je Fakultet ili nosilac ili partner.

     

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije