Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica

995

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Društveno opredjeljenje za formiranje visokoškolske nastavno-naučne organizacije u oblasti matematičko-fizičkih nauka zvanično je konstituisano već 1970. godine, kada je Skupština SR Crne Gore donijela Program razvoja visokoškolskih institucija u Crnoj Gori za period 1971-1975. godine. Koncepcija takve institucije tada još nije bila sasvim definisana, tako da se u Programu pominju dva naziva: Institut za matematiku i njene primjene i Matematičko-fizički fakultet. Već u Programu razvoja Univerziteta „Veljko Vlahović" za period 1976-1980. godine pobliže se definiše njena fizionomija, jer se govori o potrebi formiranja Instituta prirodnih nauka, kao zajedničke nastavno-naučne jedinice u okviru Univerziteta.

    U sastavu PMF-a postoji i Računarski centar PMF-a kao posebna organizaciona cjelina. Zadatak Računarskog centra je servisiranje nastave i naučnoistraživačkog rada na Fakultetu iz oblasti računarskih nauka i davanje usluga trećim licima.

     

    Univerzitet Crne Gore, Prirodno-matematički fakultet, Podgorica

Lista zaposlenih

Nema postova.
Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije