Univerzitet Donja Gorica - Fakultet pravnih nauka

8738

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Fakultet pravnih nauka predstavlja visokoobrazovnu ustanovu čiji je osnovni cilj da omogući što kvalitetnije obrazovanje mladih stručnjaka u oblasti pravnih nauka. Osnovne akademske studije traju 3 godine (6 semestara) i obima su 180 ECTS kredita – studijski program za sticanje diplome osnovnih akademskih studija iz oblasti pravnih nauka I stepena bachelor (BA – Bachelor of Arts).
  Misija fakulteta je da kroz stručno znanje i humanističku usmjerenost uvede studente u prostrane prostore prava koji predstavljaju jedan od temelja civilizovanog svijeta.
  Vizija fakulteta je postati jedan od vodećih fakulteta u oblasti pravnih nauka u regionu.
  Ciljevi fakulteta
  omogućiti studentima temeljno znanje iz oblasti pravnih nauka,
  obrazovanje pravnika sa jakom logikom, sistematičnošću i izoštrenim okom za uočavanje suštinskih stvari,
  obrazovanje pravnika kojima će istinitost i objektivnost biti vrhunska mjerila postupanja,
  obrazovanje pravnika u modernom evropskom duhu,
  sticanje teorijskih i praktičnih znanja,
  razvijanje racionalnog i pragmatičnog duha u razumijevanju pravnih nauka,
  razvijanje duha tolerancije,
  aktivnosti usmjerene ka osamostaljivanju i razvijanju ličnosti,
  razvijanje retoričke sposobnosti.

  Fakultet pravnih nauka predstavlja visokoobrazovnu ustanovu čiji je osnovni cilj da omogući što kvalitetnije obrazovanje mladih stručnjaka u oblasti pravnih nauka. Osnovne akademske studije traju 3 godine (6 semestara) i obima su 180 ECTS kredita – studijski program za sticanje diplome osnovnih akademskih studija iz oblasti pravnih nauka I stepena bachelor (BA – Bachelor of Arts).
  Misija fakulteta je da kroz stručno znanje i humanističku usmjerenost uvede studente u prostrane prostore prava koji predstavljaju jedan od temelja civilizovanog svijeta.
  Vizija fakulteta je postati jedan od vodećih fakulteta u oblasti pravnih nauka u regionu.
  Ciljevi fakulteta
  omogućiti studentima temeljno znanje iz oblasti pravnih nauka,
  obrazovanje pravnika sa jakom logikom, sistematičnošću i izoštrenim okom za uočavanje suštinskih stvari,
  obrazovanje pravnika kojima će istinitost i objektivnost biti vrhunska mjerila postupanja,
  obrazovanje pravnika u modernom evropskom duhu,
  sticanje teorijskih i praktičnih znanja,
  razvijanje racionalnog i pragmatičnog duha u razumijevanju pravnih nauka,
  razvijanje duha tolerancije,
  aktivnosti usmjerene ka osamostaljivanju i razvijanju ličnosti,
  razvijanje retoričke sposobnosti.

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije