Univerzitet Donja Gorica - Humanističke studije

8728

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Humanističke studije su ustanova visokog obrazovanja, osnovana sa primarnim cilljem da realizuje osnovne i postdiplomske studije iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije i bezbjednosti I evropskih studija, ali i da organizju druge oblike edukacije iz ove oblasti za kojima se pojavi potreba u procesu permanentnog obrazovanja.

    Humanističke studije su akademske studije u trajanju od tri godine, obima 180 ECTS kredita, za sticanje diplome osnovnih akademskih studija iz oblasti humanističkih nauka i stepena Bachelor (BA). Svoju djelatnost u prostoru visokog obrazovanja Humanističke studije započinju organizacijom osnovih akademskih studija iz oblasti humanističkih nauka, i to u tri studijska programa: Međunarodni odnosi i diplomatija, Bezbjednost i Evropske studije, u trajanju od tri godine, koncipiranih u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

    Humanističke studije su ustanova visokog obrazovanja, osnovana sa primarnim cilljem da realizuje osnovne i postdiplomske studije iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije i bezbjednosti I evropskih studija, ali i da organizju druge oblike edukacije iz ove oblasti za kojima se pojavi potreba u procesu permanentnog obrazovanja.

    Humanističke studije su akademske studije u trajanju od tri godine, obima 180 ECTS kredita, za sticanje diplome osnovnih akademskih studija iz oblasti humanističkih nauka i stepena Bachelor (BA). Svoju djelatnost u prostoru visokog obrazovanja Humanističke studije započinju organizacijom osnovih akademskih studija iz oblasti humanističkih nauka, i to u tri studijska programa: Međunarodni odnosi i diplomatija, Bezbjednost i Evropske studije, u trajanju od tri godine, koncipiranih u skladu sa principima Bolonjske deklaracije.

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije