Naziv:
Univerzitet Mediteran, Fakultet za strane jezike, Podgorica

Informacije o lokaciji

Mjesto: Podgorica
Adresa: Vaka Đurovića

Kratak profil ustanove

Univerzitet Mediteran, Fakultet za strane jezike

Organizacione jedinice aktivne u naučnoistraživačkoj i razvojnoj djelatnosti

Opšte kontakt informacije