Uprava za statistiku

6983

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

    Uprava za statistiku Crne Gore – MONSTAT je nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike. MONSTAT-ova uloga kao nosioca zvanične statistike u crnogorskom statističkom sistemu prepoznata je kod domaće i međunarodne javnosti.

    Kao statistički lider, MONSTAT je dužan da sakupljanje podataka, obradu i diseminaciju crnogorske statistike obavlja na profesionalno nezavisan, transparentan i visoko stručan način.

    U svom radu se oslanjamo na savremene evropske trendove kada je proizvodnja statistike u pitanju i nastojimo da svoj rad prilagodimo pravilima vrhovnog evropskog statističkog tijela EUROSTAT-a.

    Naša misija je proizvodnja statistike koja će koristiti građanima, državnim i naučno-istraživačkim institucijama, medijima i ostalim korisnicima statistike omogućavajući im jednostavan i brz uvid u rezultate istraživanja koja sprovodimo.

    Proširivanje saradnje MONSTAT-a i šire javnosti je ,takođe jedan od važnih ciljeva u našem budućem radu kako bi posao koji obavljamo bio još transparentniji, dostupniji i vidljiviji javnosti-kako domaćoj, tako i međunarodnoj.

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije