Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

1928

Informacije o lokaciji

Osnovno

Kratak profil ustanove

  Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore osnovan je uredbom Vlade Crne Gore (Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave, br.5/12, od 23.01.2012.), spajanjem Hidrometeorološkog zavoda i Seizmološkog zavoda. Zavod je pod ovim imenom počeo da funkcioniše od 1. jula 2012. godine, dok su aktivnosti obje institucije u novoj strukturi ostale nepromijenjene.

  Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore osnovan je uredbom Vlade Crne Gore (Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave, br.5/12, od 23.01.2012.), spajanjem Hidrometeorološkog zavoda i Seizmološkog zavoda. Zavod je pod ovim imenom počeo da funkcioniše od 1. jula 2012. godine, dok su aktivnosti obje institucije u novoj strukturi ostale nepromijenjene.

  Rad Hidrometeorološkog zavoda otpočeo je donošenjem Uredbe o formiranju Hidrometeorološke službe u Crnoj Gori od strane Vlade NRCG, 20. decembra 1947.godine, kao državnog organa pri Vladi RCG, dok je Seizmološki zavod Crne Gore osnovan 1960. godine, kao Seizmološka stanica Titograd. Nakon razornog zemljotresa 15. aprila 1979. godine u Crnoj Gori, Seizmološka stanica Titograd se odlukom Vlade transformiše u Republički seizmološki zavod.

  Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, kao samostalni državni organ vrši stručne i sa njima povezane upravne poslove, uz primjenu naučnih metoda i saznanja. U tom smislu, zadužen je da se bavi osmatranjima i mjerenjima fizičkih i hemijskih procesa i pojava u atmosferi i hidrosferi, odnosno hidrološkim, meteorološkim i hidrografskim poslovima u najširem smislu. Zavod obavlja i poslove koji obuhvataju kontinualni seizmički i geodinamički monitoring teritorije Crne Gore i okruženja, utvrđivanje seizmičkih parametara za projektovanje objekata, kao i brojna druga proučavanja seizmoloških podataka za potrebe razvoja i unapređenja ukupnog znanja o geološkim i geofizičkim procesima pripreme i događanja zemljotresa na teritoriji Crne Gore i njihovog dejstva na građevinske objekte i infrastrukturne sisteme. Sveobuhvatan djelokrug rada Zavoda propisan je Zakonom o hidrometeorološkim poslovima, Zakonom o hidrografskoj djelatnosti, Zakonom o vodama i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave. Početkom 2011. godine, rješenjem Ministarstva nauke br. 01-372/2 ("Sl. list 14/2011"), Seizmološkom zavodu je dodijeljena licenca za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti iz oblasti prirodno-matematičkih nauka.

  Rad Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju organizovan je u šest sektora, dva odjeljenja i jednu službu.

   

Inovativna djelatnost
Naučna oprema
Kontakt

Opšte kontakt informacije