Ukupno istraživačkih organizacija: 59

Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat

Tivat

Fakultet za mediteranske poslovne studije formiran je na bazi javno - privatnog partnerstva kao visokoškolska ustanova 07.01.2009. godine. Sjedište Fakulteta je grad Tivat, Zgrada stare Opštine Tivat. Fakultet je osnovan kao ustanova visokog obrazovanja na bazi javno - privatnog partnerstva. Fakultet je u pravnom smislu autonomna naučna i obrazovna ustanova koja u svom djelovanju objedinjuje obrazovni i naučno - istraživački rad. Fakultet je...

Fakultet za menadžment Herceg Novi

Herceg Novi

Fakultet za menadžment Herceg Novi osnovan je 2009. godine i od tada uspješno povezuje visoko obrazovanje iz oblasti menadžmenta sa zahtjevima i potrebama privrede i društva, pri čemu je uvijek težio da ide u korak sa najnovijim dostignućima u oblasti menadžmenta. Prvi studenti su upisani na Fakultet za menadžment u studijskoj 2009/2010. godini. Fakultet je licenciran i reakreditovan za savremene studijske programe osnovnih akademskih studija...

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar

Bar

Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, shodno dozvolama za rad – akreditacijama i licencama, obrazuje studente na sledećim nivoima studija, odnosno studijskim programima:OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (3 god. – 180 ECTS): Računovodstvo, finansije i bankarstvo; Menadžment; Pravo. POSTDIPLOMSKE MASTER AKADEMSKE STUDIJE (2 god. – 120 ECTS): Poslovna ekonomija; Ekonomija javnog sektora; Pravo. FPEP Bar ima potpisan niz Memoranduma o saradnji sa...

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku

Budva

Misija Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku je da obezbjeđuje i kontinuirano unapređuje uslove za realizaciju i razvoj naučno-istraživačkog rada i usavršavanje i napredovanje akademskog osoblja. Na osnovu svojih rezultata dobijena je i licenca da je Fakultet naučno-istraživačka organizacija. Fakultet svoj naučno istraživački rad realizuje preko Instituta kao organizacione forme, Institut je oblik organizovanja katedri i njihovih...

HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu

Budva

U okviru HEC Fakulteta je formiran MEDITERANSKI INSTITUT ZA GASTRONOMIJU kako bi Fakultet njegovom aktivnošću uspješno realizovao proširene djelatnosti, posebno studija gastronomije u oblasti nastave, istraživanja, povezivanja sa turističko-ugostiteljskom privredom u zemlji i inostranstvu, internacionalne saradnje sa ustanovama visokog obrazovanja i podrške studentskim aktivnostima za planiranje karijere i mobilnosti.   U oblasti istraživanja,...

Hemijska industrija "Poliex" A.D. Berane

Berane

Hemijska industrija za proizvodnju eksplozivnih materijala u civilne i vojne svrhe.POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih eksploziva.U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz razvoj usvojena je proizvodnja inicijalnih sredstava za miniranje u rudarstvu (električni detonatori, neelektrični detonatori i detonatorske kapisle), kao i privrednih...