Ukupno istraživačkih organizacija: 55

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku

Budva

Misija Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku je da obezbjeđuje i kontinuirano unapređuje uslove za realizaciju i razvoj naučno-istraživačkog rada i usavršavanje i napredovanje akademskog osoblja. Na osnovu svojih rezultata dobijena je i licenca da je Fakultet naučno-istraživačka organizacija. Fakultet svoj naučno istraživački rad realizuje preko Instituta kao organizacione forme, Institut je oblik organizovanja katedri i njihovih...

HEC Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu

Budva

U okviru HEC Fakulteta je formiran MEDITERANSKI INSTITUT ZA GASTRONOMIJU kako bi Fakultet njegovom aktivnošću uspješno realizovao proširene djelatnosti, posebno studija gastronomije u oblasti nastave, istraživanja, povezivanja sa turističko-ugostiteljskom privredom u zemlji i inostranstvu, internacionalne saradnje sa ustanovama visokog obrazovanja i podrške studentskim aktivnostima za planiranje karijere i mobilnosti.   U oblasti istraživanja,...

Hemijska industrija "Poliex" A.D. Berane

Berane

Hemijska industrija za proizvodnju eksplozivnih materijala u civilne i vojne svrhe.POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih eksploziva.U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz razvoj usvojena je proizvodnja inicijalnih sredstava za miniranje u rudarstvu (električni detonatori, neelektrični detonatori i detonatorske kapisle), kao i privrednih...

Institut - Centar izvrsnosti za istraživanja i inovacije

Podgorica

  Centar izvrnosti UCG je posebna nezavisna jedinica u sklopu poslovanja Univerziteta Crne Gore, koji ima za cilj da posreduje, unaprijedi, proširi i profesionalizuje saradnju naučno-istraživačke zajednice i privrednih subjekata, kreirajući strateški okvir za  inovativne tehnologije, nove patente i moderna rješenja održivog razvoja, za potrebe domaćeg i inostranog tržišta.  

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo

Igalo

Naučno-istraživači rad primarno je orijentisan na fundamentalna i klinička istraživanja iz oblasti balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije kroz multidisciplinarna i aplikativna istraživanja između naučno-istraživačkih timova unutar Instituta ali i drugih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu. Strateški ciljevi naučno-istraživačkih aktivnosti u Institutu “Dr Simo Milošević” su: 1.         Uvođenje novih i razvijanje postojećih...