Ukupno istraživačkih organizacija: 59

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo

Igalo

Naučno-istraživači rad primarno je orijentisan na fundamentalna i klinička istraživanja iz oblasti balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije kroz multidisciplinarna i aplikativna istraživanja između naučno-istraživačkih timova unutar Instituta ali i drugih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu. Strateški ciljevi naučno-istraživačkih aktivnosti u Institutu “Dr Simo Milošević” su: 1.         Uvođenje novih i razvijanje postojećih...

Institut za javno zdravlje, Podgorica

Podgorica

Institut za javno zdravlje je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, čija je djelatnost usmjerena na očuvanje i unapređenje zdravlja svih građana. U obavljanju djelatnosti Institut vrši sljedeće poslove:prati i stručno metodološki kontroliše sprovođenje preventivnih programa od interesa za Republiku, i u tom cilju koordinira i usmjerava rad svih zdravstvenih ustanova na teritoriji Republike;prati,...

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj

Podgorica

  Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) je ekonomski think tank koji pruža podršku razvoju preduzetništva i privatnog sektora u Crnoj Gori. U okviru svojih aktivnosti, IPER sprovodi istraživanja u oblasti najvažnijih društvenih i ekonomskih tema, priprema preporuke za razvoj politika, sprovodi aktivnosti edukacije preduzetnika, i na taj način doprinosi povećanju kvaliteta života crnogorskih građana. Misija IPER-a je da kroz...

Institut za srpsku kulturu - Nikšić

Nikšić

Институт за српску културу има своје основне и трајне задатке. Ти задаци су да:- развија научну мисао, његује умјетност и подстиче културни развој;- организује и координира истраживања у свим областима друштвених и хуманистичких наука, подстиче слободу стваралаштва у области културе, науке и умјетности;- доприноси креирању и остваривању политике развоја културе, науке, умјетности и образовања;- подстиче научну и умјетничку критику, учествује у...

Institut za strateške studije i projekcije, Podgorica

Podgorica

Institut za strateške studije i projekcije ( ISSP ) je prvi nezavisni Ekonomski institut u Crnoj Gori i osnovan je 1998. od strane profesora dr Veselina Vukotća. Na osnovu svog dosadašnjeg iskustva i preko 150 realizovanih projekata, Institut je preopoznat kao jedan od vodećih inicijatora ekonomskih reformi u regionu. Misija Instituta je da omogući da ideje i izazovi sa kojima se kompanije na mikro nivou suočavaju budu smjernica kreatorima...