Ukupno istraživačkih organizacija: 59
Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet - Nikšić

Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet, Nikšić

Nikšić

Filološki fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u...

Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić

Nikšić

Filozofski fakultet u Nikšiću svoje korjene ima u više decenija staroj tradiciji visokoškolstva u Crnoj Gori, a sam njegov početak veže se za osnivanje prve više škole u Republici, otvaranje Više pedagoške škole u Cetinju 1947. godine, koja je obrazovala nastavnni kadar za osnovne škole, a koja je pod nazivom Pedagoška akademija od 1963. godine radila u Nikšiću. Ona je 1977. godine transfrmisana u Nastavnički fakultet, koji je 1988. godine u...

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora, Kotor

Kotor

Institut za biologiju mora je osnovan 1961. godine, i od tada je nekoliko puta mijenjao svoju organizacionu strukturu, a danas je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore i jedina naučno-istraživačka ustanova u zemlji koja se bavi zaštitom i izučavanjem Jadranskog mora. Trenutno su u Institutu za biologiju mora zaposlena 34 radnika, od čega 12 doktora nauka i 6 studenata doktorskih studija, čije uspješne odbrane doktorata očekujemo uskoro...

Univerzitet Crne Gore, Institut za napredne studije

Podgorica

  Centar izvrnosti UCG je posebna nezavisna jedinica u sklopu poslovanja Univerziteta Crne Gore, koji ima za cilj da posreduje, unaprijedi, proširi i profesionalizuje saradnju naučno-istraživačke zajednice i privrednih subjekata, kreirajući strateški okvir za  inovativne tehnologije, nove patente i moderna rješenja održivog razvoja, za potrebe domaćeg i inostranog tržišta.  

Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, Podgorica

Podgorica

Istorijski institut se bavi: Istraživanjem i obradom tema iz crnogorske i opšte istorije; Publikovanjem studija, monografija, zbornika, tematskih zbirki dokumenata i bibliografija; Izdavanjem časopisa „Istorijski zapisi“; Osposobljavanjem i usavršavanjem naučnih kadrova. Dosadašnjim aktivnostima na planu istraživanja, u organizovanju naučnih skupova (konferencija, okruglih stolova i tribina) i saradnjom sa naučnim institucijama i naučnicima u...