Ukupno istraživačkih organizacija: 53

Univerzitet Crne Gore, Istorijski institut, Podgorica

Podgorica

Istorijski institut se bavi: Istraživanjem i obradom tema iz crnogorske i opšte istorije; Publikovanjem studija, monografija, zbornika, tematskih zbirki dokumenata i bibliografija; Izdavanjem časopisa „Istorijski zapisi“; Osposobljavanjem i usavršavanjem naučnih kadrova. Dosadašnjim aktivnostima na planu istraživanja, u organizovanju naučnih skupova (konferencija, okruglih stolova i tribina) i saradnjom sa naučnim institucijama i naučnicima u...

Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet, Podgorica

Podgorica

Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore je jedini fakultet u Crnoj Gori iz oblasti mašinstva. U okviru Mašinskog fakulteta akreditovan je samo jedan studijski program: Akademski studijski program MAŠINSTVO. Studijski program mašinstvo realizuje se po Bolonjskom režimu studija od studijske 2004/05 po formuli: 3+1+1+3. Studijski program mašinstvo se od školske 2008/09. godine organizuje pored Podgorice i u Pljevljima, gdje je Mašinski fakultet...

Medicinski Fakultet Podgorica, Univerzitet Crne Gore

Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet, Podgorica

Podgorica

Medicinski fakultet u Podgorici je nastavna i naučno-istraživačka ustanova u sastavu Univerziteta Crne Gore. Na Medicinskom fakultetu se realizuje više studijskih programa po Bolonjskom principu:  

Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica

Podgorica

Metalurško-tehnološki fakultet u Podgorici je institucija sa 43 godine dugom tradicijom u visokoškolskom obrazovnom i naučno-istraživačkom radu, koju su oblikovale brojne generacije studenata i osoblja Fakulteta.  Fakultet je moderna škola, dobro uređena, iz koje izlaze odlični inžinjeri, obrazovani kroz akademske studijske programe Metalurgije iHemijske tehnologije, kao i primijenjene studije Zaštite životne sredine.  Znanje koje se stiče na...

Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija, Cetinje

Cetinje

Muzička akademija osnovana je 1980. godine u Titogradu, kao jedna od univerzitetskih jedinica crnogorskog Univerziteta „Veljko Vlahović". Danas je njeno sjedište na Cetinju, u zgradi nekadašnjeg Britanskog poslanstva. U pitanju je najveća i najvažnija obrazovna muzička institucija u Crnoj Gori.  Osnovne studije traju šest semestara, nakon čega je studentima omogućen upis na specijalističke studije – dva semestra i postdiplomske magistarske...

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor

Kotor

Pomorski fakultet u Kotoru je visokoškolska ustanova koja pripada Univerzitetu Crne Gore. Osnovan je 1959. godine kao Viša pomorska škola. Prateći narastajuće potrebe pomorske infrastrukture Crne Gore, ova obrazovna ustanova, poznata širom tadašnje Jugoslavije, 1981. godine prerasta u Pomorski fakultet, sa ciljem obrazovanja specijalizovanih pomorskih kadrova na dvogodišnjim studijama (smjer: brodomašinstvo, nautika, pomorska elektrotehnika) i...