Ukupno inovativnih organizacija: 61

Cassiopeia d.o.o.

Podgorica

Centar za ekotoksikološka ispitivanja

Podgorica

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore osnovan je saglasno politici Vlade Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine za potrebe Crne Gore i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata.  

Čikom - društvo sa ograničenom odgovornošću za informatički inženjering, zastupanje i konsalting

Podgorica

Glavne tačke programa i prioriteta rada naše istraživačke organizacije odnose se na: 1.Unapređenje kvaliteta usluga i znanja;2.Unapređenje kadrovske strukture koja učestuvuje u inovativnim projektima i radu;3.Jačanje prisustva i uticaja na nacionalnom i regionalnom nivou u domenu inovativnosti u oblasti ICT;4.Podsticanje uspješnije saradnje sa privredom i javnim sektorom, kroz jačanje prenosa znanja i tehnologija, komercijalizacije rezultata...

Codepixel DOO - Podgorica

Podgorica

Codepixel je agencija koja se bavi razvojem softvera, naprednih mobilnih i web aplikacija. Mi smo dinamična kompanija koja kombinuje ekspertizu u programiranju i inovacije u nalaženju najboljeg rješenja za svoje klijente. Imamo ostvarenu saradnju sa privatnim sektorom u zemlji i inostranstvu sa kojima razvijamo digitalne b2b i b2c platforme. Pored toga, sarađujemo i sa međunarodnim institucijama, javnom upravom, nevladinim organizacijama i...

DOO „BOBOT 3.14”

Podgorica

DOO „Bobot 3.14” bavi se prvenstveno razvojem inovativnih softverskih rješenja uz upotrebu modernih tehnologija. Akcenat je stavljen na digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća koji nemaju sopstvene tehničke ili kadrovske kapacitete da servisiraju potrebe tog tipa. Vodeći se tom idejom, aktivno radimo na razvoju specifičnih funkcionalnosti koje su namijenjene MSME sektoru u Crnoj Gori, sa tendencijom da u perspektivi ova rješenja...

Društvo za intelektualne usluge i konsalting „CEED Consulting” DOO

Podgorica

CEED Consulting je renomirana konsalting kompanija specijalizovana za pružanje usluga u oblasti poslovnog savetovanja i istraživanja. Pružamo širok spektar konsalting usluga sa fokusom na poslovno savjetovanje, istraživanje tržišta i obuke. Prepoznati smo kao lider u sprovođenju socio-ekonomskih analiza, ocjeni zadovoljstva klijenata i raznih drugih procjena u različitim geografskim i tematskim kontekstima. Nudimo širok spekatar usluga...