Ukupno inovativnih organizacija: 62

Business Intelligence Consulting d.o.o.

Podgorica

Misija Business Intelligence Consulting-a su promocija i korišćenje savremenih tehnika i alata, baziranih na principima poslovne inteligencije (Business Intelligence) čijom primjenom se dolazi do kvalitetnih poslovnih informacija, koje se distribuiraju klijentima radi povećanja efikasnosti odlučivanja i radi povećanja njihove prodaje.

Cassiopeia d.o.o.

Podgorica

Centar za ekotoksikološka ispitivanja

Podgorica

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore osnovan je saglasno politici Vlade Crne Gore u cilju vršenja kontrole kvaliteta svih segmenata životne sredine za potrebe Crne Gore i kao referentna ustanova za kontrolu hrane i drugih proizvoda i dijagnostiku toksikanata.  

Čikom - društvo sa ograničenom odgovornošću za informatički inženjering, zastupanje i konsalting

Podgorica

Glavne tačke programa i prioriteta rada naše istraživačke organizacije odnose se na: 1.Unapređenje kvaliteta usluga i znanja;2.Unapređenje kadrovske strukture koja učestuvuje u inovativnim projektima i radu;3.Jačanje prisustva i uticaja na nacionalnom i regionalnom nivou u domenu inovativnosti u oblasti ICT;4.Podsticanje uspješnije saradnje sa privredom i javnim sektorom, kroz jačanje prenosa znanja i tehnologija, komercijalizacije rezultata...

Codepixel DOO - Podgorica

Podgorica

Codepixel je agencija koja se bavi razvojem softvera, naprednih mobilnih i web aplikacija. Mi smo dinamična kompanija koja kombinuje ekspertizu u programiranju i inovacije u nalaženju najboljeg rješenja za svoje klijente. Imamo ostvarenu saradnju sa privatnim sektorom u zemlji i inostranstvu sa kojima razvijamo digitalne b2b i b2c platforme. Pored toga, sarađujemo i sa međunarodnim institucijama, javnom upravom, nevladinim organizacijama i...

DigitalBee doo

Podgorica

Vizija kompanije je DigitalBee uspostavi održiv i efikasan inovativan edukativan program za djecu i odrasle usmjeren ka osposobljavanju istih za snalaženje u digitalnom dobu. Naš inovativni edukativni program će pokretati i usmjeravati kako karijeru tako i privatni život pojedinaca, a time će imati ključnu ulogu u podržavanju rasta i razvoj našeg društava, kompanija i ekonomije. Program DigitalBee je sveobuhvatan i jedinstven na tržištu Crne...