Ukupno inovativnih organizacija: 62

„Kadar Plus” Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, Bar

Bar

Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih „KADAR Plus“ je osnovana 2016. godine sa ciljem da postavi  nove i bolje standarde u djelatnosti preuzimanja zaposlenih. Osnovna misija je posredovanje u zapošljavanju, dovođenje u vezu poslodavaca i nezaposlenih lica, kao i selekcija kandidata što podrazumeva obavljanje niza testova i intervjua sa kandidatima. Odedbama člana 43a do 43g Zakona o radu („Službeni list Crne Gore“, br. 49/08, 59/11 i 66/12...

„MAINFRAME“ DOO PODGORICA

Podgorica

Mainframe d.o.o. Pogorica je kompanija koja svoju djelatnost ostvaruje u IT sektoru. Naš tim pomno prati trendove u informaciono-tehnološkom svijetu i težimo ka stalnom usavršavanju i unapređenju naših usluga, kako bismo na pravi način odgovorili zahtjevima naših partnera i klijenata. Imajući u vidu strateške odrednice Vlade Crne Gore da se uspješne ekonomije i razvoj dešavaju u zemljama koje pridaju poseban značaj tehnološkom razvoju i...