Ukupno inovativnih organizacija: 63

DigitalBee doo

Podgorica

Vizija kompanije je DigitalBee uspostavi održiv i efikasan inovativan edukativan program za djecu i odrasle usmjeren ka osposobljavanju istih za snalaženje u digitalnom dobu. Naš inovativni edukativni program će pokretati i usmjeravati kako karijeru tako i privatni život pojedinaca, a time će imati ključnu ulogu u podržavanju rasta i razvoj našeg društava, kompanija i ekonomije. Program DigitalBee je sveobuhvatan i jedinstven na tržištu Crne...

Društvo za intelektualne usluge i konsalting „CEED Consulting” DOO

Podgorica

CEED Consulting je renomirana konsalting kompanija specijalizovana za pružanje usluga u oblasti poslovnog savetovanja i istraživanja. Pružamo širok spektar konsalting usluga sa fokusom na poslovno savjetovanje, istraživanje tržišta i obuke. Prepoznati smo kao lider u sprovođenju socio-ekonomskih analiza, ocjeni zadovoljstva klijenata i raznih drugih procjena u različitim geografskim i tematskim kontekstima. Nudimo širok spekatar usluga...

Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje

Kotor

Privredno društvo “A TEAM” d.o.o. Kotor je od svog osnivanja 2014. godine posvećeno implementaciji principa održivosti u projektovanju, gdje je akcenat na ekološkim mjerama održivosti (energetskoj efikasnosti, obezbijeđenju uslova toplotnog, vizuelnog, vazdušnog i zvučnog komfora u objektima, korišćenju lokalnih resursa i obnovljivih izvora energije), ali i na aspektima socio-kulturne održivosti koji se tiču uklapanja u fizički i kulturno-...

DRUŠTVO ZA KONSALTING, MARKETING I INŽENJERING "FIN - ING" D.O.O. - PODGORICA

Podgorica

Fin-Ing d.o.o je jedina crnogorska firma koja je prvenstveno orjentisan na tehnologiju 3D dizajna  i štampe. Budući da se industrija širom svijeta prilagođava inovacijama u oblasti 3D štampe,  naša je želja da ponudimo iste uslove na crnogorskom tržištu pa se inovativna djelatnost kompanije  bazira na kreiranju usluga i proizvoda u ovoj oblasti.     Pored toga, Fining d.o.o. već više od deceniju ostvaruje svoju viziju na tržištu Crne Gore i u...

Društvo za proizvodnju, promet, usluge i export-import “i-Wine” d.o.o.

Podgorica

i-Wine doo je novoosnovano preduzeće koje je preuzelo poslovanje na poljoprivrednom gazdinstvu Ivanović na lokalitetu Doljani, sa ciljem unapređenja postojeće proizvodnje, širenja zasada i dalje komercijalizacije proizvodnje kroz inovativne aktivnosti. Jedinstvenost vinograda kojim upravlja “i-Wine” odnosi se na: organsko sertifikovano zemljište (Ecocert Group), očuvani genetski potencijal autohtonih sorti, i preradu grožđa koja se odvija u...

Društvo za promet i usluge Cubico d.o.o. Podgorica

Podgorica

Kompanija se bavi privrednim aktivnostima i ujedno, kroz praktične metode, istraživanjem u oblasti ljudskih resursa sa fokusom na zadržavanje zaposlenih, kao i upravljanje talentima. Osim toga istraživački rad usmjeren je na inovativne metode obuke i razvoja odraslih na osnovu iskustvenog učenja i primjene neurolingvističkog programiranja u obukama za odrasle.