Ukupno inovativnih organizacija: 61

Društvo za konsalting, inženjering i projektovanje

Kotor

Privredno društvo “A TEAM” d.o.o. Kotor je od svog osnivanja 2014. godine posvećeno implementaciji principa održivosti u projektovanju, gdje je akcenat na ekološkim mjerama održivosti (energetskoj efikasnosti, obezbijeđenju uslova toplotnog, vizuelnog, vazdušnog i zvučnog komfora u objektima, korišćenju lokalnih resursa i obnovljivih izvora energije), ali i na aspektima socio-kulturne održivosti koji se tiču uklapanja u fizički i kulturno-...

DRUŠTVO ZA KONSALTING, MARKETING I INŽENJERING "FIN - ING" D.O.O. - PODGORICA

Podgorica

Fin-Ing d.o.o je jedina crnogorska firma koja je prvenstveno orjentisan na tehnologiju 3D dizajna  i štampe. Budući da se industrija širom svijeta prilagođava inovacijama u oblasti 3D štampe,  naša je želja da ponudimo iste uslove na crnogorskom tržištu pa se inovativna djelatnost kompanije  bazira na kreiranju usluga i proizvoda u ovoj oblasti.     Pored toga, Fining d.o.o. već više od deceniju ostvaruje svoju viziju na tržištu Crne Gore i u...

Društvo za proizvodnju, promet, usluge i export-import “i-Wine” d.o.o.

Podgorica

i-Wine doo je novoosnovano preduzeće koje je preuzelo poslovanje na poljoprivrednom gazdinstvu Ivanović na lokalitetu Doljani, sa ciljem unapređenja postojeće proizvodnje, širenja zasada i dalje komercijalizacije proizvodnje kroz inovativne aktivnosti. Jedinstvenost vinograda kojim upravlja “i-Wine” odnosi se na: organsko sertifikovano zemljište (Ecocert Group), očuvani genetski potencijal autohtonih sorti, i preradu grožđa koja se odvija u...

Društvo za promet i usluge Cubico d.o.o. Podgorica

Podgorica

Kompanija se bavi privrednim aktivnostima i ujedno, kroz praktične metode, istraživanjem u oblasti ljudskih resursa sa fokusom na zadržavanje zaposlenih, kao i upravljanje talentima. Osim toga istraživački rad usmjeren je na inovativne metode obuke i razvoja odraslih na osnovu iskustvenog učenja i primjene neurolingvističkog programiranja u obukama za odrasle.

Društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu, proizvodnju i trgovinu „HEMOSAN” d.o.o. Bar

Bar

Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu „Hemosan” d.o.o. Bar osnovano je 08.04.1993. godine, sa sjedištem u Baru, na tačnoj adresi Stara raskrsnica b.b. Danas, ,,Hemosan” d.o.o. ima 24 zaposlena; inžinjeri specijalizovani za zaštitu životne sredine, kao i inžinjeri pomorstva. U posjedu firme se nalazi poslovna zgrada od 900 , skladište od 700 , 22 raspoloživa vozila, sva neophodna oprema za rad na eko zaštiti i obradi svih vrsta otpada,  kao i...

EMINENT D.O.O.

Podgorica

Firma EMINENT D.O.O. je fokusirana na istraživanje mogućnosti projektovanja objekata koji ne troše energiju ili proizvode više energije nego što što objekat potroši u prosječnom godišnjem periodu.