Ukupno inovativnih organizacija: 63

Društvo za sanitarnu i ekološku zaštitu, proizvodnju i trgovinu „HEMOSAN” d.o.o. Bar

Bar

Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu „Hemosan” d.o.o. Bar osnovano je 08.04.1993. godine, sa sjedištem u Baru, na tačnoj adresi Stara raskrsnica b.b. Danas, ,,Hemosan” d.o.o. ima 24 zaposlena; inžinjeri specijalizovani za zaštitu životne sredine, kao i inžinjeri pomorstva. U posjedu firme se nalazi poslovna zgrada od 900 , skladište od 700 , 22 raspoloživa vozila, sva neophodna oprema za rad na eko zaštiti i obradi svih vrsta otpada,  kao i...

EMINENT D.O.O.

Podgorica

Firma EMINENT D.O.O. je fokusirana na istraživanje mogućnosti projektovanja objekata koji ne troše energiju ili proizvode više energije nego što što objekat potroši u prosječnom godišnjem periodu.

Hemijska industrija "Poliex" A.D. Berane

Berane

Hemijska industrija za proizvodnju eksplozivnih materijala u civilne i vojne svrhe.POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih eksploziva.U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz razvoj usvojena je proizvodnja inicijalnih sredstava za miniranje u rudarstvu (električni detonatori, neelektrični detonatori i detonatorske kapisle), kao i privrednih...

Inovaciono-preduzetnički centar "Tehnopolis" -Nikšić

Nikšić

  Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis je prvi dio planiranog kapitalnog projekta Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 06. juna 2013. godine, donijela Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis, koji je zvanično počeo sa radom 11.09.2014. godine. Ministarstvo nauke je zaduženo za implementaciju i razvoj ovog projekta, a partneri na...

Institut savremenih tehnologija Crne Gore

Podgorica

Institut savremenih tehnologija Crne Gore je privatna naučnoistraživačka ustanova  u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, osnovana sa ciljem da pruži podršku privrednom razvoju Crne Gore, kao društva zasnovanog na znanju. Tim istraživača koji su angažovani na Institutu ima ambicije i želje da poveća efikasnost u oblasti naučno-istraživačkog rada, korišćenja istraživačkih saznanja i rezultata u praksi, i time doprinesu boljem...

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo

Igalo

Naučno-istraživači rad primarno je orijentisan na fundamentalna i klinička istraživanja iz oblasti balneologije, fizikalne medicine i rehabilitacije kroz multidisciplinarna i aplikativna istraživanja između naučno-istraživačkih timova unutar Instituta ali i drugih naučnih institucija u zemlji i inostranstvu. Strateški ciljevi naučno-istraživačkih aktivnosti u Institutu “Dr Simo Milošević” su: 1.         Uvođenje novih i razvijanje postojećih...