Ukupno inovativnih organizacija: 63

PORTAL PRESS DOO

Podgorica

Informativni portal koji se bavi inovativnim pristupom u digitalnoj sferi komunikacija. Realizovao multimedijalne projekte i inovativne aplikacije – audio vodiči

Privatna ustanova ,,Naučni istitut PANARCHY 11- Research for Resilience”

Podgorica

Naučni Institut „PANARCHY 11 – Research for Resilience" je savremena „cutting edge" kolaborativna platforma za istraživanje i inovacije, za procesno orijentisane pristupe i transdisciplinarne metode koji integrišu rezilijentno razmišljanje i podstiču krosdisciplinarnu saradnju.Instituit pokreće i podstiče diskurs o scio-ekološkoj rezilijentnosti i ekosistemskom pristupu u kreiranju strategija u planiranju prostora koji podrazumijevaju...

Privatna ustanova „Biotehnički Centar“ Bijelo Polje

Bijelo Polje

Biotehnički centar, ustanova sa sjedištem u Bijelom Polju, se bavi razvojem agrara. Ima uposlena dva inženjera, a nakon upisa u Registar proizvođača uvoznika i distributera sjemenskog i sadnog materijala kod Ministarstva poljoprivrede - Fitosanitarna uprava, Podgorica, april 2016. godine počinje sa projektom „Razvoj jagodastog voća u Crnoj Gori“.

Privatna zdravstvena ustanova „Klinika Life“ za vantjelesnu oplodnju

Podgorica

Vodeća indikacija za IVF je oštećenje jajovoda, nepoznat uzrok steriliteta, endometrioza, muški faktor steriliteta, zatim, neuspjeh indukcije ovulacije nakon 3 pokušaja, neuspjeh intrauterine inseminacije nakon 3 ciklusa, i sl. Sam postupak IVF može se obaviti na dva načina: klasičnim IVF tretmanom (IVF) ili mikrofertilizacijom (ICSI). Visok nivo DNK fragmentacije (tj. oštećenja DNK) u sjemenim ćelijama može predstavljati razlog muške...

RIDGEMAX MONTENEGRO D.O.O.

Podgorica

  Kompanija Ridgemax Montenegro doo razvija softvere i mobilne aplikacije, nastojeći da primjenom modernih tehnologija poveća zaposlenost mladog crnogorskog kadra, prije svega studente. Problem sa kojim se crnogorski studenti suočavaju dugi niz godina je jaz između obrazovanja koje stiču na fakultetu i potreba za vješinama koje nameće tržište. U tome smo vidjeli šansu da kroz obuku i zaposlenje mladog kadra pružimo potrebno znanje i vještine...