Procesna integracija kao sinergiski odgovor na modularnost ne-kompatiblinog poslovnog sistema u morskoj luci

Godina: 2021
Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije
Zbornik radova. Kruševac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

Procesna integracija kao sinergiski odgovor na modularnost ne-kompatiblinog poslovnog sistema u morskoj luci

Godina: 2021
Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije
Zbornik radova. Kruševac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

Identifikacija i upraljanje rizikom tokom zavarivanja i utvrđivanje prilika koje mogu da povećaju zadovoljstvo korisnika

Godina: 2021
Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije
Zbornik radova. Kruševac: Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije

Kultura upravljanja opertivnim rizicima kao alat i ključna komparativna prednost za stalno poboljšanje procesa u Luci Kotor

Godina: 2021
The journal of the Association of experts of Montenegro
Expertus forensis : časopis udruženja sudskih vještaka Crne Gore = The journal of the Association of experts of Montenegro

Kultura upravljanja operativnim rizicima : alat i ključna komparativna prednost za stalno poboljšanje procesa u Luci Kotor

Godina: 2020
Kvalitet & izvrsnost : časopis za kvalitet i poslovnu izvrsnost 8, br. 11/12,
Kvalitet & izvrsnost : časopis za kvalitet i poslovnu izvrsnost

Utvrđivanje rizika i prilika kao mjera upravljanja neusaglašenim izlaznim elementima

Godina: 2019
Kvalitet & izvrsnost : časopis za kvalitet i poslovnu izvrsnost 8, br. 11/12,
Kvalitet & izvrsnost : časopis za kvalitet i poslovnu izvrsnost