PARADIGMATSKA I SINTAGMATSKA OSA POETSKOG TEKSTA MAKA DIZDARA

Godina: 2017
Bošnjački institut-Fondacija Adila Zulfikarpašića, Fondacija ,,Mak Dizdar"
Mak Dizdar:prvih stotinu godina, Zbornik radova s naučne konferencije održane u Sarajevu od 19. do 22. oktobra 2017.

PARADIGMATSKA I SINTAGMATSKA OSA POETSKOG TEKSTA MAKA DIZDARA

Godina: 2017
Bošnjački institut-Fondacija Adila Zulfikarpašića, Fondacija ,,Mak Dizdar"
Mak Dizdar:prvih stotinu godina, Zbornik radova s naučne konferencije održane u Sarajevu od 19. do 22. oktobra 2017.

Kategorije vremena u Đilasovim romanima Besudna zemlja i Crna Gora

Godina: 2015
Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore Institut za jezik i književnost
Riječ

Arhitektura u Crnoj Gori 1918-1941. godine

Godina: 2019
Odbranjena na Katedri za istoriju arhitekture Filozofskog fakulteta u Beogradu
Doktorska disertacija

Crkva na Šćepan brijegu u Gluhom Dolu. Istraživanje u kontekstu sakralne arhitekture Gluhog dola u Crmnici

Godina: 2016
Narodni muzej Crne Gore
Glasnik Narodnog muzeja Crne Gore, Nova serija knj. 12

Mauzolej na Lovćenu. Istraživanje, tumačenje, zaštita

Godina: 2013
Filozofski fakultet Beograd
Prostori pamćenja / Spaces of Memory, Zbornik radova,Tom 1