Tržišna vs bankocentrična finansijska struktura

Godina: 2006
Savez ekonomista Srbije i Savez ekonomista Crne Gore
Miločerski ekonomski forum 2006

Nacionalni tretman stranaca i suverenost države

Godina: 2006
Institut društvenih nauka,Centar za ekonomska istraživanja
Biznis i država

Test publikacija 2

Godina: 2017
3 Medicinske nauke, 303 Nauke o zdravlju
Izdavac Doo
Sport online

Kultura, preduzetništvo i intelektualna svojina

Godina: 2015
5 Društvene nauke, 502 Ekonomija i biznis
Institut društvenih nauka
Globalizacija i kultura

Kultura, preduzetništvo i intelektualna svojina

Godina: 2015
5 Društvene nauke, 502 Ekonomija i biznis
Institut društvenih nauka
Globalizacija i kultura

Measuring 137Cs, 40K and decay products of 226Ra and 232Th in samples of different nature by a multidetector spectrometer

Godina: 2011
1 Prirodne nauke, 103 Fizičke nauke
Springer
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry