Implicitne teorije znanja i pretraživanje informacija u populaciji studenata Filozofskog fakulteta

Godina: 2010
5 Društvene nauke, 501 Psihologija
Savez pedagoških društava Jugoslavije
Pedagogija

Stavovi stručnjaka prema ekspertizi u oblasti egzaktnih nauka

Godina: 2011
5 Društvene nauke, 501 Psihologija
Savez pedagoških društava Jugoslavije
Pedagogija

Sadizam i mazohizam ili sadomazohizam: konceptualna i empirijska razmatranja

Godina: 2010
5 Društvene nauke, 501 Psihologija
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog Fakulteta u Beogradu
Antropologija

Odraz selfa u ogledalu istočne i zapadne kulture

Godina: 2013
5 Društvene nauke, 501 Psihologija
Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog Fakulteta u Beogradu
Antropologija

Provjera metrijskih karakteristika Skale transcendentalne budućnosti kao vremenske perspektive

Godina: 2014
5 Društvene nauke, 501 Psihologija
Hrvatsko društvo za integralnost
Holon

Standardi međunarodnih organizacija u kontekstu upravljanja kadrovima na nivou lokalne samouprave

Godina: 2015
Udruženje pravnika Crne Gore
Pravni zbornik - Časopis za pravnu teoriju i praksu