Precision Viticulture Using Wireless Sensor Network

Godina: 2020
2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo
IEEE
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)

Precision Viticulture Using Wireless Sensor Network

Godina: 2020
2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo
IEEE
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)

Precision Viticulture Using Wireless Sensor Network

Godina: 2020
2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo
IEEE
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)

Elementi postmodernizma u romanu Grad u zrcalu Mirka Kovača

Godina: 2020
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Slovo o Aliji Isakoviću i Mirku Kovaču Zbornik radova sa 4. međunarodne konferencije posvećene stvaralaštvu hercegovačkih autora Mostar, 19. i 20.04.2018.

Elementi postmodernizma u romanu Grad u zrcalu Mirka Kovača

Godina: 2020
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Slovo o Aliji Isakoviću i Mirku Kovaču

Druga filmska avangarda u Jugoslaviji: jedan pregled

Godina: 2018
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Život umjetnosti, br. 102, jul 2018