Digital Transformation and Transparency in Wine Supply Chain Using OCR and DLT

Godina: 2021
IEEE
2021 25th International Conference on Information Technology (IT)At: Zabljak, Montenegro

„Fenomen tišine kao narativni lavirint“

Godina: 2017
Filološko-umjetnički fakultet (FILUM)
Srpski jezik, književnost, umetnost (Zbornik radova sa XI međunarodnog naučnog skupa održanog na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, 28–29. X 2016), knjiga II. Tišina.

„Struktura romana-klepsidra i fantastički diskurs u djelu Milorada Pavića Unutrašnja strana vetra“

Godina: 2019
Sveučilište u Zadru. Odjel za kroatistiku i Odjel za rusistiku
Zadarski filološki dani 7

„Odnos književnosti i društvene stvarnosti u prozi Mirka Kovača“

Godina: 2019
Bosansko filološko društvo
Sarajevski filološki susreti 4, Knjiga II.

Recepcija teksta i smisaone novine u fantastički oblikovanoj Unutrašnjoj strani vetra Milorada Pavića.

Godina: 2013
6 Humanističke nauke, 602 Jezici i književnost
Naučno udruženje za razvoj srpskih studija
Serbian Studies Research, god. 4, br. 3.

„Specifičnosti pripovjedačkoga postupka u Andrićevom književnom stvaralaštvu“

Godina: 2019
6 Humanističke nauke, 602 Jezici i književnost
Slavistički komitet
Bosanskohercegovački slavistički kongres II : Zbornik radova (knjiga 2)