Uticaj predgrijavanja i obogaćivanja vazduha na uslove sagorijevanja tečnih goriva

Godina: 2009
Tehnološki fakultet u Leskovcu
Zbornik radova Tehnološkog fakulteta u Leskovcu

Istraživanje zaostalih napona u hladno valjanim trakama od legure AlMg4.5Mn

Godina: 2000
Metalurgija – Journal of Metallurgy
Metalurgija – Journal of Metallurgy

Residual Stresses in Cold Rolled Narrow Strips: Exsperimental Measurement – FEM Simulation

Godina: 2007
Metalurgija – Journal of Metallurgy
Metalurgija – Journal of Metallurgy

FEM Simulation of Residual Stresses in Cold Rolled Strips

Godina: 2005
Metalurgija – Journal of Metallurgy
Metalurgija – Journal of Metallurgy

Study of microstructure and thermal properties of as-cast high carbon and high chromium tools steel

Godina: 2019
Metallurgical and Materials Engineering
Metallurgical and Materials Engineering

A Method for Determination of Axial Residual Stresses in Drawn Bars

Godina: 2004
FME Transactions
FME Transactions