ELEMENTI POSTMODERNIZMA U ROMANU GRAD U ZRCALU MIRKA KOVAČA

Godina: 2020
Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru
Slovo o Aliji Isakoviću i Mirku Kovaču : zbornik radova sa 4. međunarodne konferencije posvećene stvaralaštvu hercegovačkih autora, Mostar, 19. i 20. 04 .2018.

Influences of preschool on the development of self-control in preschool children in Montenegro

Godina: 2019
Education Association of South Africa
South African Journal of Education

Influences of preschool on the development of self-control in preschool children in Montenegro

Godina: 2019
Education Association of South Africa
South African Journal of Education

Precision Viticulture Using Wireless Sensor Network

Godina: 2020
2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo
IEEE
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)

Precision Viticulture Using Wireless Sensor Network

Godina: 2020
2 Tehničko-tehnološke nauke, 202 Elektrotehnika, Elektronika, Informatičko inženjerstvo
IEEE
2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO)