Vampirski ples sa smrću i njegove metamorfoze u literaturi

Godina: 2016
Hrvatsko filološko društvo
Književna smotra

Vampirski ples sa smrću i njegove metamorfoze u literaturi

Godina: 2016
Hrvatsko filološko društvo
Književna smotra

Montenegrin Teachers’ Perception of the Acquisition of Literary Terms in Primary School

Godina: 2016
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Croatian Journal of Education

Montenegrin Teachers’ Perception of the Acquisition of Literary Terms in Primary School

Godina: 2016
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Croatian Journal of Education

Montenegrin Teachers’ Perception of the Acquisition of Literary Terms in Primary School

Godina: 2016
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Croatian Journal of Education

Primjena statistike u interdisciplinarnom kontekstu: Migriranje u SAD

Godina: 2016
Univerzitet u Sarajevu
Pregled: Časopis za društvena pitanja