Informacije o izabranom projektu

Naziv projekta: / Akronim:
Balneološki efekti peloida, mineralne vode, ljekovitog i aromatičnog bilja na inflatorni odgovor kod reumatičnih i kardiovaskularnih bolesti/BEPMARK
Oblast (Frascati):
3 Medicinske nauke, 302 Klinička medicina
/ Rukovodilac:
Početak projekta:
01/03/2018
Ukupna vrijednost:
127000
Finansiranje od MNA:
Da
Članovi tima: